Garantie & Klachten

Voor door Pet Dental geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verleend. Pet Dental vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loketfunctie namens de desbetreffende fabrikant op de producten welke door Pet Dental zijn geleverd in de Benelux.

Garantie Emmi-Pet 
Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Defecten tijdens deze garantietijd in de vorm van materiaal- en / of fabricagefouten, worden kosteloos verholpen. Dit wordt gedaan door reparatie of vervanging. Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn andere schadevorderingen uitgesloten.
De garantie is niet van toepassing op tussenkomst van derden of demontage door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De garantie is niet van toepassing op willekeurige schade of onjuist gebruik. Bij verlening van een prestatie die onder de garantie valt, wordt de garantieperiode niet verlengt. Voor ongerechtvaardigde klachten, bijvoorbeeld, installatie- of bedieningsfouten, behouden wij ons het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Om aanspraak op garantie te kunnen maken, is het noodzakelijk om het aankoopbewijs met de aankoopdatum te bewaren. Voor een snelle afhandeling van uw garantiegevallen stuurt u het apparaat, een kopie van het aankoopbewijs en een korte beschrijving van het defect rechtstreeks naar:

PetDental.nl  ( discus Veenendaal

Bij garantie kunt u de artikelen voor eigen rekening retourneren, en maakt Pet Dental het eventuele aankoopbedrag + de retourkosten (maximaal € 6,95 voor NL en voor België € 13,65) naar u over. Neem daarvoor contact met ons op via de website

Beperking aansprakelijkheid

Pet Dental levert artikelen die voldoen aan de nationale wetgeving en wetgeving van de Europese Unie indien van toepassing.

Voor gebruik van het product dient u het product visueel te inspecteren. Voor gebruik dient de handleiding bijgeleverd bij het product geraadpleegd te worden en instructies gevolgd te worden. Voor gebruik dient, indien twijfel bestaat over het juist gebruik van het product contact opgenomen te worden met Pet Dental. Indien een handleiding ontbreekt bij het product mag het product niet gebruikt worden. 

Klachtenregeling

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken via deze link. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om u geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om u klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."